ร่วมประชุมวิชาการหัวข้อ Palliative Care in Oncology

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ร่วมประชุมวิชาการหัวข้อ Palliative Care in  Oncology
วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมตวันนา (The Tawana Bangkok Hotel)
จัดโดย สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทยและสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย

A2 poster 768x313

karunruk-logo-s1.png
facebook      twitter      line     youtube      gmail
© Copyright 2019 KARUNRUK.ORG

Search

Sign in to your account