ลงทะเบียนการอบรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ  Workshop "How to Set Up Medical Cannabis Clinics Within Supportive and Palliative Care Centers"

วันที่ 2-3 มกราคม 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จัดโดย ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ, ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์, ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์

***สำหรับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบคลีนิกกัญชาในโรงพยาบาลเท่านั้น***

กรณียังไม่เคยผ่านการอบรมพื้นฐานกัญชาทางการแพทย์กรูณาลงทะเบียนทั้ง 2 วัน

Invalid Input
Invalid Input
กรอกข้อมูลของท่าน
กรอกข้อมูลของท่าน

รับจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่าน 

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี ประชุมวิชาการหน่วยการุณรักษ์
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่บัญชี 551-425457-3

**upload สลิปโอนเงิน ให้ตรงตามจำนวนเงินที่ลงทะเบียน** (ไฟล์ภาพ jpg, png ขนาด ไม่เกิน 800 kb)

**แนบสลิปการโอนเงินของท่าน**

กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรอกข้อมูลของท่าน
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรอกข้อมูลของท่าน
กรุณากรอกข้อมูล
กรอกข้อมูลของท่าน

ทางเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบข้อมูลของท่าน เพื่อยืนยันการลงทะเบียน และจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

เมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ที่ตารางรายชื่อในหน้าถัดไป

karunruk-logo-s1.png
facebook      twitter      line     youtube      gmail
© Copyright 2019 KARUNRUK.ORG

Search

Sign in to your account