คลิปวิดีโอให้ความรู้

Deadline เตรียมก่อนตาย Backpack Journalist 7 มิ.ย.62 1080p.mp4 000109800

Deadline เตรียมก่อนตาย Backpack Journalist 7 มิ ย 62

Palliative_Care

รายการ “วิชาชีวิต ” บทที่ 8 : Palliative Care การดูแลแบบประคับประคอง

Palliative_Care

รายการ “วิชาชีวิต” บทที่ 10: Pain Management โดย ศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล

Palliative_Care

ศูนย์บริกาลและฝึกอบรมบ้านกึ่งวิถี โรงพยาบาลศรีนครินทร์

Ethics

Workshop on Ethics in Palliative Care 15-16 Oct 2019

หนังสือ

Handbook for palliative guidelines

Inclusion Criteria for Palliative Care

Palliative Care Toolkit

POCKET PALLIATIVE SURVIVAL

การจัดการอาการหายใจลำบาก สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง

Training of the Trainers

การดูแลผู้ป่วยระยะท้าย สำหรับผู้ให้การดูแล

ปฏิบัติตัว ปฏิบัติใจอย่างไร เพื่อรับมือกับความทุกข์โศกจากการสูญเสีย

แนวทางการดำเนินงาน ศูนย์ดูแลประคับประคองในโรงพยาบาล

คู่มืออบรมพยาบาล

Pocket Palliative Survival

Pocket Book Update Handbook of Palliative care guidelines

Note Palliative Care สมุดประวัติประจำตัว ข้อมูลผู้ป่วยของศุนย์ดูแลประคับประคอง

โบรชัวร์/ใบปลิว

ศูนย์ความเป็นเลิศการุณรักษ์ Version Thai

ศูนย์ความเป็นเลิศการุณรักษ์ Version English

Approximate Dose Conversion Table

การดูแลบุคคลที่ท่านรัก ในหอผู้ป่วยระยะวิกฤติ ICU

การดูแลแบบประคับประคอง

ก้าวพ้นความเศร้าโศกเสียใจ

การดูแลผู้ป่วยระยะท้าย v.1

การดูแลผู้ป่วยระยะท้าย v.2

การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายขณะอยู่ที่บ้าน v.1

การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายขณะอยู่ที่บ้าน v.2

การดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง v.1

การดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง v.2

การรักษาอาการปวดด้วยมอร์ฟีน v.2

facebook      twitter      line     youtube      gmail
karunruk-logo-s1.png

ศูนย์การุณรักษ์ 
ตึก สว.19 ชั้น 18 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043-366-656 E-mail:   karunrukk@gmail.com
www.karunruk.org

© Copyright 2019 KARUNRUK.ORG

Search

Sign in to your account