ข่าวประชาสัมพันธ์

20 October 2019

Palliative care in Advance Dementia 16-17 December 2019 Sri Chan1 Charoenthani Khon kaen Hotel, Khon Kean, Thailand 16-17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ 1 โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

...
31 August 2019

Associate Professor Cynthia Goh, chairperson of the Asia Pacific Hospice and Palliative Care Network (APHN) มาเยือน Karunruk Palliative Care Center และถือโอกาสนี้เข้าคาราวะ รศ.นพ.ชาญชัย

...
11 July 2019

Khonkaen International Conference in Palliative care, July 11-12,2019 ,Avani hotel, Khonkaen Thailand

17 March 2017

การอบรมวิชาการ หลักสูตร Palliative home care and community participation workshop วันที่ 17-18   มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม กฤษณา 1 ชั้น 1 โรงแรมพิมานการ์เด้นบูติก โฮเทล ขอนแก่น จำนวน

...
23 December 2017

ร่วมประชุมวิชาการหัวข้อ Palliative Care in  Oncology วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมตวันนา (The Tawana Bangkok Hotel) จัดโดย สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย

...
29 August 2017

วิดีโอบรรยากาศงานและดาวน์โหลดเอกสารโครงการประชุมวิชาการ เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “พลังเครือข่าย” โครงการประชุมวิชาการ

...
13 January 2017

โครงการฝึกอบรมแพทย์และพยาบาลผู้สอนเพื่อการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย (Training of the Trainers for Palliative Care Ward Nurse) ระหว่างวันที่ 13 – 15 ม.ค. 2559 ณ โรงแรมพิมานการ์เด้น บูติก โฮเต็ล

...
19 November 2016

ชมวิดีโอบรยากาศและดาวน์โหลด Slide จากงาน Symptom Management in Palliative Care การอบรมเชิงปฏิบัติการ Symptom Management in Palliative Care
November 9 – 11, 2016 ศูนย์การุณรักษ์

...
19 November 2016

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Comprehensive management of Dyspnea in Palliative Care” วันที่ 29 เมษายน 2559 ณ ห้องกฤษณา 1 โรงแรมพิมานการ์เด้น บูติกโฮเทล มีวัตถุประสงค์เพื่อ

...
karunruk-logo-s1.png
facebook      twitter      line     youtube      gmail
© Copyright 2019 KARUNRUK.ORG

Search

Sign in to your account