ลงทะเบียนการอบรม

การประชุมวิชาการ Medical Cannabis in Oncology and Palliative Care Conference

วันที่ 2 มกราคม 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จัดโดย ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ, ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์, ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์

จำนวนเงินที่ท่านชำระ
คำนำหน้า
รศ.
ชื่อ
วิภาวี
นามสกุล
หีบแก้ว
กลุ่มผู้เข้าร่วมการอบรม
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาชีพ
นักวิชาการ / นักวิจัย
เลขประกอบวิชาชีพ
ระบุ...
สังกัด/หน่วยงาน
ภ.​ กายวิภาคศาสตร์
ที่อยู่
คณะแพทยศาสตร์​ มข.
อำเภอ
เมือง​
รหัสไปรษณีย์
40002
จังหวัด
ขอนแก่น
โทรศัพท์มือถือ
0636869826
อีเมล์
wiphawi@kku.ac.th
เคยผ่านการอบรมหลักสูตร การดูแลแบบประคับประคอง หรือไม่?
ไม่
ระบุหลักสูตร
เคยผ่านการอบรมหลักสูตร กัญชาทางการแพทย์ หรือไม่ ?
ไม่
ระบุหลักสูตร
วันที่ลงทะเบียน
03/12/2019 13:54
ไฟล์แนบ
ผลการตรวจสอบ
>>ชำระเงินถูกต้อง<<
karunruk-logo-s1.png
facebook      twitter      line     youtube      gmail
© Copyright 2019 KARUNRUK.ORG

Search

Sign in to your account