Slider
Slider

ข่าวอัพเดท!

10 March 2020

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 พิธีเปิด คลีนิคกัญชาทางการแพทย์ โดย รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องตรวจศัลยกรรม ชั้น 1 อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์

...
21 February 2020

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์การุณรักษ์ แพทย์ทั่วไปที่ดูแลผู้ป่วยระยะท้าย (ทั่วประเทศ) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Advance course

...
19 February 2020

วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์การุณรักษ์ แพทย์ทั่วไปที่ดูแลผู้ป่วยระยะท้าย (ทั่วประเทศ) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Pain and

...
17 February 2020

การอบรมพื้นฐานสำหรับแพทย์ดูแลศูนย์ประคับประคองระดับโรงพยาบาลและศูนย์สาธารณสุข ในเขตกรุงเทพมหานคร ศูนย์ความเป็นเลิศการุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ

...
12 February 2020

ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบหอผู้ป่วย Palliative care และการดูแลผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์

...
04 January 2020

โครงการประชุมวิชาการ Cannabis in Oncology and Palliative Care Conference และ การประชุมเชิงปฎิบัติการ How to Set Up Medical Cannabis Clinic with in Supportive and Palliative Care Centers ในวันที่

...
10 March 2020

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 พิธีเปิด คลีนิคกัญชาทางการแพทย์ โดย รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องตรวจศัลยกรรม ชั้น 1 อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์

...
21 February 2020

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์การุณรักษ์ แพทย์ทั่วไปที่ดูแลผู้ป่วยระยะท้าย (ทั่วประเทศ) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Advance course

...

โครงการฯ เปิดรับสมัคร

โครงการฝึกอบรม ศูนย์การุณรักษ์

ลำดับหัวข้อการฝึกอบรมวัน/เดือน/ปีระยะเวลาจำนวนที่รับคุณสมบัติผู้อบรมค่าลงทะเบียนรายละเอียด 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพ PCWN ในการจำหน่ายผู้ป่วยใกล้เสียชีวิตกลับบ้าน 7 สค 2563 1 วัน  ไม่จำกัด สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำหรับบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฟรีลงทะเบียน คลิ๊กรายละเอียด
2 Symptom Management in Palliative Care Workshop 8-9 ก.ย. 63 2 วัน 80 คน แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ดูแลศูนย์ประคับ ประคอง (ทั่วประเทศ)

ค่าลงทะเบียน
800 บาท

คลิ๊กรายละเอียด

 

Contact Now

facebook      twitter      line     youtube      gmail
karunruk-logo-s1.png

ศูนย์การุณรักษ์ 
ตึก สว.19 ชั้น 18 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043-366-656 E-mail:   karunrukk@gmail.com
www.karunruk.org

© Copyright 2019 KARUNRUK.ORG

Search

Sign in to your account