วิดีโอบรรยากาศงานและดาวน์โหลดเอกสารโครงการประชุมวิชาการ เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “พลังเครือข่าย”

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

โครงการประชุมวิชาการ เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “พลังเครือข่าย”

วันที่ 29-30 สิงหาคม 2559

โรงแรงเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

2017 08 29 01

ภาพรวมผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2017 08 29 01

นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานคนที่สอง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน

2017 08 29 01

รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล นายกสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย กล่าวรายงาน

2017 08 29 01

ทีมวิทยากร

2017 08 29 01

ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส วิทยากร หัวข้อ มาตรา 12 Advance care plan กับบทบาททีมสุขภาพ

2017 08 29 01

พระไพศาล วิสาโล วิทยากร หัวข้อ เยียวยาผู้เยียวยา

2017 08 29 01

ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ

2017 08 29 01

โปสเตอร์ส่งเข้าประกวด

2017 08 29 01

ชนะเลิศประกวดโปสเตอร์และ oral presentation ระดับโรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลอุดรธานี

2017 08 29 01

ชนะเลิศประกวดโปสเตอร์และ oral presentation ระดับโรงพยาบาลอำเภอ โรงพยาบาลพล

2017 08 29 01

ชนะเลิศประกวดเรื่องเล่าเร้าพลัง โรงพยาบาลหนองสองห้อง

ดาวน์โหลดเอกสาร

Edited Quality indicator in  Palliative Care

Nurses role in PC network

PC ภาคอีสาน 2016

Quality indicator in PC PC Aug16

บทบาท PC Nurse_Pikul Phornphibul

พลังเครือข่าย สค16

Download

 

facebook      twitter      line     youtube      gmail
karunruk-logo-s1.png

ศูนย์การุณรักษ์ 
ตึก สว.19 ชั้น 18 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043-366-656 E-mail:   karunrukk@gmail.com
www.karunruk.org

© Copyright 2019 KARUNRUK.ORG

Search

Sign in to your account