ลงทะเบียนการอบรม

Palliative care in Advance Dementia

16-17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ 1 โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น โดย ศูนย์การุณรักษ์ งานสนับสนุนความเป็นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

No
35
คำนำหน้า
แพทย์หญิง
วันที่ลงทะเบียน
03/12/2019 16:40
ชื่อ
สมฤดี
นามสกุล
การรัมย์
ตำแหน่ง
นายแพทย์ชำนาญการ
เลขประกอบวิชาชีพ
ว.54023
สถานที่ทำงาน
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรุณากรอข้อมูลให้ครบถ้วน)
ศูนย์แพทย์สาขา 3 อบจ.เก่า 441/1 ถ.จิระ ต.ในเมือง
อำเภอ
เมือง
รหัสไปรษณีย์
31000
โทรศัพท์มือถือ (ไม่ต้องเติม - )
0854103751
จังหวัด
บุรีรัมย์
โทรศัพท์ (ไม่จำต้องเติม - )
อีเมล์
Somrudee.mk@gmail.com
ยืนยันการชำระเงิน
ชำระเงินแล้ว
ไฟล์แนบ
เคยผ่านการอบอรมหลักสูตร
Pain and palliative care for doctor
Date Submitted
2019-12-03 16:42:05
facebook      twitter      line     youtube      gmail
karunruk-logo-s1.png

ศูนย์การุณรักษ์ 
ตึก สว.19 ชั้น 18 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043-366-656 E-mail:   karunrukk@gmail.com
www.karunruk.org

© Copyright 2019 KARUNRUK.ORG

Search

Sign in to your account