ลงทะเบียนการอบรม

Palliative care in Advance Dementia

16-17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ 1 โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น โดย ศูนย์การุณรักษ์ งานสนับสนุนความเป็นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

No
20
คำนำหน้า
แพทย์หญิง
วันที่ลงทะเบียน
21/11/2019 22:23
ชื่อ
อชิรญา
นามสกุล
สุวรรณหงส์
ตำแหน่ง
แพทย์
เลขประกอบวิชาชีพ
44442
สถานที่ทำงาน
โรงพยาบาลศรีนครินทร์
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรุณากรอข้อมูลให้ครบถ้วน)
โรงพยาบาลศรีนครินทร์
อำเภอ
เมือง
รหัสไปรษณีย์
40000
โทรศัพท์มือถือ (ไม่ต้องเติม - )
0869713751
จังหวัด
ขอนแก่น
โทรศัพท์ (ไม่จำต้องเติม - )
อีเมล์
bocherachi@gmail.com
ยืนยันการชำระเงิน
ยังไม่ได้ชำระเงิน
ไฟล์แนบ
เคยผ่านการอบอรมหลักสูตร
หมายเหตุ : เป็น Fellow geriatric psychi รพ.ศรีนครินทร์ ค่ะ
Date Submitted
2019-11-21 22:23:19
facebook      twitter      line     youtube      gmail
karunruk-logo-s1.png

ศูนย์การุณรักษ์ 
ตึก สว.19 ชั้น 18 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043-366-656 E-mail:   karunrukk@gmail.com
www.karunruk.org

© Copyright 2019 KARUNRUK.ORG

Search

Sign in to your account