ลงทะเบียนการอบรม

Palliative care in Advance Dementia

16-17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ 1 โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น โดย ศูนย์การุณรักษ์ งานสนับสนุนความเป็นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

No
26
คำนำหน้า
นาง
วันที่ลงทะเบียน
28/11/2019 10:11
ชื่อ
พิมพ์อัปสร โอษะคลัง
นามสกุล
โอษะคลัง
ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เลขประกอบวิชาชีพ
4611048901
สถานที่ทำงาน
รพ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรุณากรอข้อมูลให้ครบถ้วน)
185 ม.2
อำเภอ
อ.โพธิ์ชัย
รหัสไปรษณีย์
45230
โทรศัพท์มือถือ (ไม่ต้องเติม - )
0925953777
จังหวัด
ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ (ไม่จำต้องเติม - )
อีเมล์
pimood@hot.com
ยืนยันการชำระเงิน
ชำระเงินแล้ว
ไฟล์แนบ
เคยผ่านการอบอรมหลักสูตร
-
Date Submitted
2019-11-28 10:20:07
facebook      twitter      line     youtube      gmail
karunruk-logo-s1.png

ศูนย์การุณรักษ์ 
ตึก สว.19 ชั้น 18 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043-366-656 E-mail:   karunrukk@gmail.com
www.karunruk.org

© Copyright 2019 KARUNRUK.ORG

Search

Sign in to your account