ลงทะเบียนการอบรม

Palliative care in Advance Dementia

16-17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ 1 โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น โดย ศูนย์การุณรักษ์ งานสนับสนุนความเป็นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

No
27
คำนำหน้า
นาง
วันที่ลงทะเบียน
28/11/2019 14:02
ชื่อ
ดวงพร
นามสกุล
ลาภจิตร
ตำแหน่ง
เภสัชกร
เลขประกอบวิชาชีพ
13174
สถานที่ทำงาน
โรงพยาบาลบรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรุณากรอข้อมูลให้ครบถ้วน)
18 จุฑางกูร ต.ตลาด
อำเภอ
เมือง
รหัสไปรษณีย์
44000
โทรศัพท์มือถือ (ไม่ต้องเติม - )
0885713632
จังหวัด
มหาสารคาม
โทรศัพท์ (ไม่จำต้องเติม - )
อีเมล์
lookpooja@hotmail.com
ยืนยันการชำระเงิน
ชำระเงินแล้ว
ไฟล์แนบ
เคยผ่านการอบอรมหลักสูตร
อบรม Pc เภสัชกร 2 วันและ หลักสูตรปฎิบัตการของเภสัชกร 2 สัปดาห์
Date Submitted
2019-11-28 14:04:31
facebook      twitter      line     youtube      gmail
karunruk-logo-s1.png

ศูนย์การุณรักษ์ 
ตึก สว.19 ชั้น 18 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043-366-656 E-mail:   karunrukk@gmail.com
www.karunruk.org

© Copyright 2019 KARUNRUK.ORG

Search

Sign in to your account