ลงทะเบียนการอบรม

Palliative care in Advance Dementia

16-17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ 1 โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น โดย ศูนย์การุณรักษ์ งานสนับสนุนความเป็นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

No
29
คำนำหน้า
นายแพทย์
วันที่ลงทะเบียน
28/11/2019 14:41
ชื่อ
พศิน
นามสกุล
ภูริธรรมโชติ
ตำแหน่ง
นายแพทย์
เลขประกอบวิชาชีพ
34350
สถานที่ทำงาน
โรงพยาบาลบรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรุณากรอข้อมูลให้ครบถ้วน)
โรงพยาบาลบรบือ จ.มหาสารคาม 44130
อำเภอ
บรบือ
รหัสไปรษณีย์
44130
โทรศัพท์มือถือ (ไม่ต้องเติม - )
0869795565
จังหวัด
มหาสารคาม
โทรศัพท์ (ไม่จำต้องเติม - )
อีเมล์
neopae@gmail.com
ยืนยันการชำระเงิน
ชำระเงินแล้ว
ไฟล์แนบ
เคยผ่านการอบอรมหลักสูตร
อบรม PC ฝึกปฏิบัติแพทย์ 6 สัปดาห์
Date Submitted
2019-11-28 14:43:59
facebook      twitter      line     youtube      gmail
karunruk-logo-s1.png

ศูนย์การุณรักษ์ 
ตึก สว.19 ชั้น 18 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043-366-656 E-mail:   karunrukk@gmail.com
www.karunruk.org

© Copyright 2019 KARUNRUK.ORG

Search

Sign in to your account