ลงทะเบียนการอบรม

Palliative care in Advance Dementia

16-17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ 1 โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น โดย ศูนย์การุณรักษ์ งานสนับสนุนความเป็นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

No
31
คำนำหน้า
นางสาว
วันที่ลงทะเบียน
29/11/2019 14:46
ชื่อ
บุสบา
นามสกุล
แก้วกล้า
ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เลขประกอบวิชาชีพ
5111041838
สถานที่ทำงาน
รพ.สต.แก้วปัดโป่ง
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรุณากรอข้อมูลให้ครบถ้วน)
118 หมู่ 9 ต.ไชยบุรี
อำเภอ
ท่าอุเทน
รหัสไปรษณีย์
48120
โทรศัพท์มือถือ (ไม่ต้องเติม - )
0990109467
จังหวัด
นครพนม
โทรศัพท์ (ไม่จำต้องเติม - )
0990109467
อีเมล์
acharapan2530@hotmail.com
ยืนยันการชำระเงิน
ชำระเงินแล้ว
ไฟล์แนบ
เคยผ่านการอบอรมหลักสูตร
ไม่เคย
Date Submitted
2019-11-29 14:48:51
facebook      twitter      line     youtube      gmail
karunruk-logo-s1.png

ศูนย์การุณรักษ์ 
ตึก สว.19 ชั้น 18 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043-366-656 E-mail:   karunrukk@gmail.com
www.karunruk.org

© Copyright 2019 KARUNRUK.ORG

Search

Sign in to your account