ลงทะเบียนการอบรม

Palliative care in Advance Dementia

16-17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ 1 โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น โดย ศูนย์การุณรักษ์ งานสนับสนุนความเป็นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

No
32
คำนำหน้า
นางสาว
วันที่ลงทะเบียน
02/12/2019 19:46
ชื่อ
วัชราภรณ์
นามสกุล
ทุมดี
ตำแหน่ง
พยาบาล
เลขประกอบวิชาชีพ
5311216179
สถานที่ทำงาน
โรงพยาบาลนาดูน
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรุณากรอข้อมูลให้ครบถ้วน)
143 หมู่ 1 ต.หนองคู
อำเภอ
นาดูน
รหัสไปรษณีย์
44180
โทรศัพท์มือถือ (ไม่ต้องเติม - )
0981043522
จังหวัด
มหาสารคาม
โทรศัพท์ (ไม่จำต้องเติม - )
อีเมล์
nok_snc@hotmail.com
ยืนยันการชำระเงิน
ยังไม่ได้ชำระเงิน
ไฟล์แนบ
เคยผ่านการอบอรมหลักสูตร
4 สัปดาห์
Date Submitted
2019-12-02 19:57:17
facebook      twitter      line     youtube      gmail
karunruk-logo-s1.png

ศูนย์การุณรักษ์ 
ตึก สว.19 ชั้น 18 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043-366-656 E-mail:   karunrukk@gmail.com
www.karunruk.org

© Copyright 2019 KARUNRUK.ORG

Search

Sign in to your account