ลงทะเบียนการอบรม

Palliative care in Advance Dementia

16-17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ 1 โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น โดย ศูนย์การุณรักษ์ งานสนับสนุนความเป็นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

No
33
คำนำหน้า
นาง
วันที่ลงทะเบียน
02/12/2019 20:00
ชื่อ
ชุลีภรณ์
นามสกุล
ปักกาเวสา
ตำแหน่ง
พยาบาล
เลขประกอบวิชาชีพ
4811170776
สถานที่ทำงาน
โรงพยาบาลนาดูน
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรุณากรอข้อมูลให้ครบถ้วน)
170 หมู่ 9 ต.นาดูน
อำเภอ
นาดูน
รหัสไปรษณีย์
44180
โทรศัพท์มือถือ (ไม่ต้องเติม - )
0910566272
จังหวัด
มหาสารคาม
โทรศัพท์ (ไม่จำต้องเติม - )
อีเมล์
Chu79_P@hotmail.com
ยืนยันการชำระเงิน
ยังไม่ได้ชำระเงิน
ไฟล์แนบ
เคยผ่านการอบอรมหลักสูตร
6 สัปดาห์
Date Submitted
2019-12-02 20:03:58
facebook      twitter      line     youtube      gmail
karunruk-logo-s1.png

ศูนย์การุณรักษ์ 
ตึก สว.19 ชั้น 18 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043-366-656 E-mail:   karunrukk@gmail.com
www.karunruk.org

© Copyright 2019 KARUNRUK.ORG

Search

Sign in to your account