ลงทะเบียนการอบรม

Palliative care in Advance Dementia

16-17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ 1 โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น โดย ศูนย์การุณรักษ์ งานสนับสนุนความเป็นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

No
34
คำนำหน้า
นาง
วันที่ลงทะเบียน
03/12/2019 10:59
ชื่อ
รุ่งนภา
นามสกุล
วิศรีสิทธิ์
ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ
เลขประกอบวิชาชีพ
4911101
สถานที่ทำงาน
โรงพยาบาลมหาสารคาม
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรุณากรอข้อมูลให้ครบถ้วน)
18/2 ถ.มนตรีบำรุง ซ. มนตรีบำรุง 2 ต.ตลาด
อำเภอ
อ.เมือง
รหัสไปรษณีย์
44000
โทรศัพท์มือถือ (ไม่ต้องเติม - )
0890237663
จังหวัด
มหาสารคาม
โทรศัพท์ (ไม่จำต้องเติม - )
อีเมล์
Rungwisri@gmail.com
ยืนยันการชำระเงิน
ยังไม่ได้ชำระเงิน
ไฟล์แนบ
เคยผ่านการอบอรมหลักสูตร
เฉพาะทางโรคหลอดเลือดสมอง
Date Submitted
2019-12-03 11:02:13
facebook      twitter      line     youtube      gmail
karunruk-logo-s1.png

ศูนย์การุณรักษ์ 
ตึก สว.19 ชั้น 18 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043-366-656 E-mail:   karunrukk@gmail.com
www.karunruk.org

© Copyright 2019 KARUNRUK.ORG

Search

Sign in to your account