คลิปวิดีโอให้ความรู้

Pain2020

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีแบบประคับประคองอย่างครบวงจร
21, 25, 28 สิงหาคม 2563

Pain2020

Management of Dyspnea in End-Stage Respiratory Diseases
19 สิงหาคม 2563

Pain2020

โครงการพัฒนาศักยภาพ PCWN ในการจำหน่ายผู้ป่วยใกล้เสียชีวิตกลับบ้าน
7 สิงหาคม 2563

Pain2020

การอบรมหลักสูตร Advance course in Palliative care
23-24 กรกฎาคม 2563

Pain2020

การอบรมหลักสูตร Pain and Palliative care for doctor
20-22 กรกฎาคม 2563

Pain2020

Syringe driver
โดย พว.รัตนาภรณ์ ศิริเกต

Ethics

Workshop “How to Set Medical Cannabis Clinics Within Supportive and Palliative Care Centers” 2020

Ethics

การประชุมวิชาการ Medical Cannabis in Oncology and Palliative Care Conference 2020

Ethics

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Advance course in Palliative care 2020

Ethics

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Pain and Palliative care for Doctors 2020

Ethics

Workshop on Ethics in Palliative Care 15-16 Oct 2019

Palliative_Care

ศูนย์บริกาลและฝึกอบรมบ้านกึ่งวิถี โรงพยาบาลศรีนครินทร์

Deadline เตรียมก่อนตาย Backpack Journalist 7 มิ.ย.62 1080p.mp4 000109800

Deadline เตรียมก่อนตาย Backpack Journalist 7 มิ ย 62

Palliative_Care

รายการ “วิชาชีวิต ” บทที่ 8 : Palliative Care การดูแลแบบประคับประคอง

Palliative_Care

รายการ “วิชาชีวิต” บทที่ 10: Pain Management โดย ศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล

หนังสือ

Handbook for palliative guidelines

Inclusion Criteria for Palliative Care

Palliative Care Toolkit

POCKET PALLIATIVE SURVIVAL

การจัดการอาการหายใจลำบาก สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง

Training of the Trainers

การดูแลผู้ป่วยระยะท้าย สำหรับผู้ให้การดูแล

ปฏิบัติตัว ปฏิบัติใจอย่างไร เพื่อรับมือกับความทุกข์โศกจากการสูญเสีย

แนวทางการดำเนินงาน ศูนย์ดูแลประคับประคองในโรงพยาบาล

คู่มืออบรมพยาบาล

Pocket Palliative Survival

Pocket Book Update Handbook of Palliative care guidelines

Note Palliative Care สมุดประวัติประจำตัว ข้อมูลผู้ป่วยของศุนย์ดูแลประคับประคอง

ก้าวพ้นความเศร้าโศกเสียใจ

ความรู้ความเข้าใจการดูแลประคับประคอง

คู่มือให้ยาใต้ผิวหนัง

โบรชัวร์/ใบปลิว

ศูนย์ความเป็นเลิศการุณรักษ์ Version Thai

ศูนย์ความเป็นเลิศการุณรักษ์ Version English

Approximate Dose Conversion Table

การดูแลบุคคลที่ท่านรัก ในหอผู้ป่วยระยะวิกฤติ ICU

การดูแลแบบประคับประคอง

การดูแลผู้ป่วยระยะใกล้เสียชีวิต

การดูแลผู้ป่วยระยะท้าย v.2

การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายขณะอยู่ที่บ้าน v.1

การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายขณะอยู่ที่บ้าน v.2

การดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง v.1

การดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง v.2

การรักษาอาการปวดด้วยมอร์ฟีน v.2

facebook      twitter      line     youtube      gmail
karunruk-logo-s1.png

ศูนย์การุณรักษ์ 
ตึก สว.19 ชั้น 18 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043-366-656 E-mail:   karunrukk@gmail.com
www.karunruk.org

© Copyright 2019 KARUNRUK.ORG

Search

Sign in to your account