โบรชัวร์/ใบปลิว

ศูนย์ความเป็นเลิศการุณรักษ์ Version Thai

ศูนย์ความเป็นเลิศการุณรักษ์ Version English

Approximate Dose Conversion Table

การดูแลบุคคลที่ท่านรัก ในหอผู้ป่วยระยะวิกฤติ ICU

การดูแลแบบประคับประคอง

ก้าวพ้นความเศร้าโศกเสียใจ

การดูแลผู้ป่วยระยะใกล้เสียชีวิต

การดูแลผู้ป่วยระยะท้าย v.2

การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายขณะอยู่ที่บ้าน v.1

การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายขณะอยู่ที่บ้าน v.2

การดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง v.1

การดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง v.2

การรักษาอาการปวดด้วยมอร์ฟีน v.2

© Copyright 2019 KARUNRUK.ORG

Search

Sign in to your account