คลิปวิดีโอให้ความรู้

Pain2020

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีแบบประคับประคองอย่างครบวงจร
21, 25, 28 สิงหาคม 2563

Pain2020

Management of Dyspnea in End-Stage Respiratory Diseases
19 สิงหาคม 2563

Pain2020

โครงการพัฒนาศักยภาพ PCWN ในการจำหน่ายผู้ป่วยใกล้เสียชีวิตกลับบ้าน
7 สิงหาคม 2563

Pain2020

การอบรมหลักสูตร Advance course in Palliative care
23-24 กรกฎาคม 2563

Pain2020

การอบรมหลักสูตร Pain and Palliative care for doctor
20-22 กรกฎาคม 2563

Pain2020

Syringe driver
โดย พว.รัตนาภรณ์ ศิริเกต

Ethics

Workshop “How to Set Medical Cannabis Clinics Within Supportive and Palliative Care Centers” 2020

Ethics

การประชุมวิชาการ Medical Cannabis in Oncology and Palliative Care Conference 2020

Ethics

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Advance course in Palliative care 2020

Ethics

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Pain and Palliative care for Doctors 2020

Ethics

Workshop on Ethics in Palliative Care 15-16 Oct 2019

Palliative_Care

ศูนย์บริกาลและฝึกอบรมบ้านกึ่งวิถี โรงพยาบาลศรีนครินทร์

Deadline เตรียมก่อนตาย Backpack Journalist 7 มิ.ย.62 1080p.mp4 000109800

Deadline เตรียมก่อนตาย Backpack Journalist 7 มิ ย 62

Palliative_Care

รายการ “วิชาชีวิต ” บทที่ 8 : Palliative Care การดูแลแบบประคับประคอง

Palliative_Care

รายการ “วิชาชีวิต” บทที่ 10: Pain Management โดย ศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล

© Copyright 2019 KARUNRUK.ORG

Search

Sign in to your account