ลงทะเบียนการอบรม

Certificate of Palliative Care (Mid Career Training)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมสาขาการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง

สำหรับแพทย์ดูแลศูนย์ประคับประคอง (ทั่วประเทศ)

หลักสูตรอบรม 1 ปี รับจำนวน 15 ท่าน  ระหว่างวันที่ 11 พค 63 - 30 พค 64

กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
(กรุณากรอข้อมูลให้ครบถ้วน)
กรุณากรอกข้อมูล
กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูลของท่าน
กรุณาเลือกเพื่อยืนยันการลงทะเบียน
กรุณากรอกข้อมูล
facebook      twitter      line     youtube      gmail
karunruk-logo-s1.png

ศูนย์การุณรักษ์ 
ตึก สว.19 ชั้น 18 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043-366-656 E-mail:   karunrukk@gmail.com
www.karunruk.org

© Copyright 2019 KARUNRUK.ORG

Search

Sign in to your account