ข่าวประชาสัมพันธ์

10 March 2020

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 พิธีเปิด คลีนิคกัญชาทางการแพทย์ โดย รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องตรวจศัลยกรรม ชั้น 1 อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์

...
21 February 2020

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์การุณรักษ์ แพทย์ทั่วไปที่ดูแลผู้ป่วยระยะท้าย (ทั่วประเทศ) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Advance course

...
19 February 2020

วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์การุณรักษ์ แพทย์ทั่วไปที่ดูแลผู้ป่วยระยะท้าย (ทั่วประเทศ) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Pain and

...
17 February 2020

การอบรมพื้นฐานสำหรับแพทย์ดูแลศูนย์ประคับประคองระดับโรงพยาบาลและศูนย์สาธารณสุข ในเขตกรุงเทพมหานคร ศูนย์ความเป็นเลิศการุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ

...
12 February 2020

ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบหอผู้ป่วย Palliative care และการดูแลผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์

...
04 January 2020

โครงการประชุมวิชาการ Cannabis in Oncology and Palliative Care Conference และ การประชุมเชิงปฎิบัติการ How to Set Up Medical Cannabis Clinic with in Supportive and Palliative Care Centers ในวันที่

...
26 December 2019

ศูนย์ความเป็นเลิศการุณรักษ์  รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร  ได้จัดอบรมพื้นฐานด้านการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัว

...
31 August 2019

Associate Professor Cynthia Goh, chairperson of the Asia Pacific Hospice and Palliative Care Network (APHN) มาเยือน Karunruk Palliative Care Center และถือโอกาสนี้เข้าคาราวะ รศ.นพ.ชาญชัย

...
11 July 2019

Khonkaen International Conference in Palliative care, July 11-12,2019 ,Avani hotel, Khonkaen Thailand

17 March 2017

การอบรมวิชาการ หลักสูตร Palliative home care and community participation workshop วันที่ 17-18   มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม กฤษณา 1 ชั้น 1 โรงแรมพิมานการ์เด้นบูติก โฮเทล ขอนแก่น จำนวน

...
29 August 2017

วิดีโอบรรยากาศงานและดาวน์โหลดเอกสารโครงการประชุมวิชาการ เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “พลังเครือข่าย” โครงการประชุมวิชาการ

...
13 January 2017

โครงการฝึกอบรมแพทย์และพยาบาลผู้สอนเพื่อการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย (Training of the Trainers for Palliative Care Ward Nurse) ระหว่างวันที่ 13 – 15 ม.ค. 2559 ณ โรงแรมพิมานการ์เด้น บูติก โฮเต็ล

...
20 November 2016

ชมวิดีโอบรยากาศและดาวน์โหลด Slide จากงาน Symptom Management in Palliative Care การอบรมเชิงปฏิบัติการ Symptom Management in Palliative Care
November 9 – 11, 2016 ศูนย์การุณรักษ์

...
20 November 2016

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Comprehensive management of Dyspnea in Palliative Care” วันที่ 29 เมษายน 2559 ณ ห้องกฤษณา 1 โรงแรมพิมานการ์เด้น บูติกโฮเทล มีวัตถุประสงค์เพื่อ

...

โครงการการอบรม

03 March 2020

ประชุมวิชาการ Medical Cannabis in Cancer and Palliative Patients สำหรับบุคลากรทางการแพทย์  เกี่ยวกับ “ความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์” วันที่ 18 มีนาคม 2563

...
01 February 2020

โครงการอบรมพยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองขั้นพื้นฐาน 6 สัปดาห์ Basic Certificate Course in Palliative Nursing (BCCPN) รุ่นที่ 11 ศูนย์ความเป็นเลิศการุณรักษ์ ร่วมกับ งานบริการพยาบาล

...
17 January 2020

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดระบบบริการคลินิกกัญชาสำหรับผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยระยะประคับประคอง” 12-13 พฤษภาคม 2563 ห้องประชุมศูนย์บริบาลคุณภาพชีวิต  ตึกกัลยาณิวัฒนาณุสรณ์ ชั้น 7

...
09 January 2020

Certificate of Palliative Care (Mid Career Training ) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมสาขาการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง  สำหรับแพทย์ดูแลศูนย์ประคับประคอง (ทั่วประเทศ) หลักสูตรอบรม 1 ปี 

...
08 January 2020

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Basic Certificate Course in Palliative Medicine (BCCPM) สำหรับแพทย์ดูแลศูนย์ประคับประคอง (ทั่วประเทศ) หลักสูตรอบรม 8 สัปดาห์  รับจำนวน 15 ท่าน 

...
07 January 2020

(กิจกรรมได้สิ้นสุดลงแล้ว)

06 January 2020

(กิจกรรมได้สิ้นสุดลงแล้ว)

24 November 2019

(กิจกรรมได้สิ้นสุดลงแล้ว)

24 November 2019

(กิจกรรมได้สิ้นสุดลงแล้ว)

21 October 2019

(กิจกรรมได้สิ้นสุดลงแล้ว)

facebook      twitter      line     youtube      gmail
karunruk-logo-s1.png

ศูนย์การุณรักษ์ 
ตึก สว.19 ชั้น 18 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043-366-656 E-mail:   karunrukk@gmail.com
www.karunruk.org

© Copyright 2019 KARUNRUK.ORG

Search

Sign in to your account