ลงทะเบียนการอบรม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Pain and Palliative care for Doctors

หลักสูตร 3 วัน ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมนพดล ทองโสภิต ชั้น 3 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
(กรุณากรอข้อมูลให้ครบถ้วน)
กรุณากรอกข้อมูล
กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูลของท่าน
กรุณาเลือกเพื่อยืนยันการลงทะเบียน

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี ประชุมวิชาการหน่วยการุณรักษ์
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่บัญชี 551-425457-3

**upload สลิปโอนเงิน ให้ตรงตามจำนวนเงินที่ลงทะเบียน** (ต้องแนบไฟล์ภาพ jpg, png ขนาด ไม่เกิน 800 kb)

แนบไฟล์ภาพ
กรุณากรอกข้อมูล
facebook      twitter      line     youtube      gmail
karunruk-logo-s1.png

ศูนย์การุณรักษ์ 
ตึก สว.19 ชั้น 18 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043-366-656 E-mail:   karunrukk@gmail.com
www.karunruk.org

© Copyright 2019 KARUNRUK.ORG

Search

Sign in to your account