การจัดระบบบริการคลินิกกัญชา

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Pain2020 hd

covid 19เพื่อให้การบริหารจัดการและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยวันและเวลาในการฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) คลี่คลาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์การุณรักษ์ อาคาร สว.1 ชั้น 18 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น.เมือง จ.อ ในเมือง.40002
โทร .043-3666567 ในวันเวลาราชการ Fax: 043-366657 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

facebook      twitter      line     youtube      gmail
karunruk-logo-s1.png

ศูนย์การุณรักษ์ 
ตึก สว.19 ชั้น 18 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043-366-656 E-mail:   karunrukk@gmail.com
www.karunruk.org

© Copyright 2019 KARUNRUK.ORG

Search

Sign in to your account